Inne

Wyjazdy integracyjne – forma inwestowania w ludzi

Data dodania: 29-03-2018

Ci, którzy chcą inwestować w ludzi, których zatrudniają, sięgają chętnie po różnego rodzaju darmowe gry i materiały szkoleniowe typu team building np na tej stronie: http://www.szkolenia-integracyjne.pl . Firmy, które je dostarczają przeważnie też udzielają informacji o tym, jak całość ma zostać przeprowadzona. Na pewno jednak nie będą miały one wpływu na pakiet szkoleń integracyjnych się zakończy, ponieważ zbyt dużo będzie tu zależało od osoby, która zajmie się prowadzeniem.

Duża część narzędzi tego typu nie wymaga specjalistycznej wiedzy, czytając instrukcję osoba mająca jakieś doświadczenie z całą pewnością da sobie radę prowadząc zabawy i wyjazdy integracyjne. Ale tak naprawdę na prowadzącym spoczywa niemały zakres odpowiedzialności, gdyż powinien on wykorzystać materiały w taki sposób, żeby spełnić potrzeby szkolonego zespołu.

Sposób prowadzenia takich szkoleń lub imprez i sposoby reakcji osób zajmujących się szkoleniami stanowiły przedmiot wieloletnich badań, które nadzorował znany na całym świecie profesor Thiagarajan. Odkrył on między innymi, że nawet jeśli na pierwszy rzut oka sposoby reagowania prowadzących event wyglądają zupełnie na przypadkowe, to mimo wszystko w decyzjach, jakie były przez nich podjęte dostrzec można ukryte schematy.

Naukowiec na podstawie badań, które prowadził wyróżnił sześć ważnych punktów decyzyjnych, opisujących w największym skrócie cele stawiane przed szkoleniowcami. Z reguły nie powinno być dużych trudności przy ich zastosowaniu, a mogą być użyte w praktycznie każdej sytuacji. Przybrały one postać kompletu pytań, jakie powinny zostać zadane zanim ruszy się z wyjazdami integracyjnymi.

Jako pierwsze zagadnienie autor podaje elastyczność realizowanych warsztatów i tolerancja na próby nagięcia reguł, to w znacznym stopniu jest uzależnione od stylu pracy i doświadczeń grupy. Warto chwilę się też pochylić nad szybkością pracy. Między innymi można podać sztywne ramy czasowe i ich się trzymać, a można także zwolnić tempo i pozwolić na zmiany w grafiku.

Niezwykle istotny obszarem, od jakiego w dużym stopniu będzie zależał końcowy sukces, to koncentracja na wyznaczonych celach. Jeżeli rolą zespołu jest ukończenie zadania, to powinno się trzymać tego do samego końca, również podczas podsumowania rezultatów. Równocześnie zespół ma dobrze wiedzieć, że cały zakres odpowiedzialności za uzyskanie tego sukcesu spoczywa na nim, w tym momencie pojawia się następny z decyzyjnych aspektów to znaczy kontrola.