Inne

Symulacje strategiczne na szkolenia dla menedżerów

Data dodania: 13-04-2018

Najróżniejsze problemy, czy w różnych obszarach swojego życia, są czymś zupełnie normalnym. Różni ludzie będą sobie różnie radziły z tym, żeby je rozwiązać, niektórym idzie to sprawnie, a innym znacznie wolniej. Wiele rozmaitych metod umożliwia to, żeby poznać różne podejścia do tych problemów, a oprócz tego znajdować w skuteczny sposób rozwiązania mogące pomóc.

Jedną z takich metod jest gry biznesowe (zobacz więcej: http://www.symulacje.edu.pl ), założenia której będą się opierać na koncentracji na człowieku i jego potrzebie wymyślania najróżniejszych usprawnień. Wykorzystanie w odpowiedni sposób gier biznesowych pozwoli na dojście do pomysłów wyróżniających się innowacyjnym podejściem. Technikę, która jest prezentowana można wykorzystywać w rozmaitych celach w biznesie, przykładowo w szeroko pojętym HR.

W oparciu o dostępne statystyki blisko osiemdziesiąt procent kadry zarządzającej i kierowniczej uznaje gry strategiczne za jeden z istotniejszych elementów w ich organizacji. Dodatkowo, w podmiotach, gdzie sprawy pracownicze mają duże znaczenie, ta właśnie metoda jest kilka razy częściej stosowana. Pozwala ona znacznie szerzej spojrzeć na kandydatów chętnych do pracy, a tym samym wybierać najlepszych.

Podstawą przy metodzie gry strategicznej jest precyzyjna definicja problemu, który się rozwiązuje, wtedy duża część sukcesu będzie załatwiona. Pytanie, które należy zadać na samym początku, to, z jakiego powodu będzie coś do zmiany, a następne jaki ma być zakres takich zmian. Aby pytanie mogło do odpowiednich ludzi trafić, konieczny będzie zespół fachowców mających duże doświadczenie, najlepiej mających różne umiejętności i pracujących na różnych stanowiskach.

Prezentowana metoda to w pierwszej kolejności wspólna praca, z tego też powodu grupa, którą się stworzy musi być dobrze poinformowana o problemie do rozwiązania. Trzeba też poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć na temat poruszanego rozwiązania. Każda osoba może w zupełnie inny sposób spostrzegać całość problemu, a tym samym mieć później inne pomysły.

Omawiając dokładnie, czym są spowodowane kłopoty i w jakim kierunku będzie się podążać, należy zająć się klientem. Przy prowadzeniu rekrutacji jest to po prostu aplikujący kandydat. Zadaniem całego zespołu jest wczucie się w jego oczekiwania i potrzeby, a w dalszej kolejności później stworzenie charakterystyki. Ostatni krok symulacji szkoleniowej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i wybranie spośród wielu rozwiązań tego najlepszego.